نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: غلامرضا اردانی زاده

 

آدرس دفتر: استان یزد، شهرستان تفت، شهرتفت، خیابان ساحلی، ابتدای

خیابان شهدا، 100 متر پایین تر از کتابخانه شهیدآوینی پلاک 480

 

کد پستی:8991715193

 

ایمیل1: info@sobhetaft.ir

 ایمیل2: sobhetaft@gmail.com

شماره تلفن دفتر: 32628352-035

شماره همراه: 09130032273

سامانه پیامک:500010006000396

شبکه اجتماعی تلگرام: 09332443831