محتوا محتوادو دهیار زن برای فعالیت در روستاهای خیرآباد و حسین آباد شفیع پور شهرستان تفت انتخاب شدند

به گزارش صبح تفت، اعضای شوراهای اسلامی بخش گاریزات و کهدوئیه در دوره جدید دو دهیار زن را برای فعالیت در روستاهای خیرآباد و حسین آباد شفیع پور برگزیده‌اند.

 بر اساس این گزارش در دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکنون "سلیمه زارع محمودآبادی" به عنوان دهیار خیرآباد و "نرگس عسکری" به عنوان دهیار حسین آباد شفیع پور معرفی شده و مشغول به خدمت رسانی در مسیر آبادانی و توسعه روستاهای خویش شده اند.

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.