محتوا محتوا

صبح تفت منتشر می کند:


13آبان؛ حوادث بزرگ و سرنوشت ساز این ملت را در پیشانی خود حک کرده است.

صبح تفت؛ روز سیزده آبان، روز شگفتی است! روزی که حوادث بزرگ و سرنوشت ساز این ملت را در پیشانی خود حک کرده است.

فیلم زیر شعار کوبنده مرگ بر آمریکا مردم تفت در راهپیمایی 13 آبان است.

دانلود



Loading the player...

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.