محتوا محتوا

امام جمعه تفت در خطبه های این هفته نماز جمعه گفت: اسرائیل و آمریکا باید بدانند که اگر دست از پا خطا کنند، ملت ایران درسی به آن ها خواهد داد که تا تاریخ، تااریخ است آن را به یاد داشته باشد.
جناب مستطاب! پست جدید مبارک!!!
n82800956-72120324.jpg
امام جمعه تفت در خطبه های این هفته نماز جمعه گفت: اسرائیل و آمریکا باید بدانند که اگر دست از پا خطا کنند، ملت ایران درسی به آن ها خواهد داد که تا تاریخ، تااریخ است آن را به یاد داشته باشد.
ملت ایران به هر متجاوزی درسی فراموش نشدنی خواهد داد
خطیب جمعه تفت:
ملت ایران به هر متجاوزی درسی فراموش نشدنی خواهد داد
امام جمعه تفت در خطبه های این هفته نماز جمعه گفت: اسرائیل و آمریکا باید بدانند که اگر دست از پا خطا کنند، ملت ایران درسی به آن ها خواهد داد که تا تاریخ، تااریخ است آن را به یاد داشته باشد.
فرماندار تفت در اولین نشست خبری خود آنچه بنده به‌عنوان تغییرات مدیریتی در شهرستان مدنظر دارم تغییر مدیرانی است که در راستای سیاست‌های ابلاغی دولت و سیاست‌های اجرایی کشور حرکت نمی‌کنند.
خطیب جمعه تفت:
IMG_7989.JPG
فرماندار تفت در اولین نشست خبری خود آنچه بنده به‌عنوان تغییرات مدیریتی در شهرستان مدنظر دارم تغییر مدیرانی است که در راستای سیاست‌های ابلاغی دولت و سیاست‌های اجرایی کشور حرکت نمی‌کنند.
افزایش 31 درصدی حضور مسافران نوروزی در تفت/ مدیرانی که سیاست های دولت را قبول ندارند تغییر می کنند
فرماندار تفت در اولین نشست خبری خبر داد
افزایش 31 درصدی حضور مسافران نوروزی در تفت/ مدیرانی که سیاست های دولت را قبول ندارند تغییر می کنند
فرماندار تفت در اولین نشست خبری خود آنچه بنده به‌عنوان تغییرات مدیریتی در شهرستان مدنظر دارم تغییر مدیرانی است که در راستای سیاست‌های ابلاغی دولت و سیاست‌های اجرایی کشور حرکت نمی‌کنند.
فرماندار تفت در اولین نشست خبری خبر داد
1 (17)-4.JPG
فرماندار تفت در اولین نشست خبری خبر داد
1 (16)-5.JPG
فرماندار تفت در اولین نشست خبری خبر داد
1 (15)-5.JPG
فرماندار تفت در اولین نشست خبری خبر داد
1 (14)-5.JPG
فرماندار تفت در اولین نشست خبری خبر داد
1 (13)-5.JPG
فرماندار تفت در اولین نشست خبری خبر داد
1 (12)-6.JPG
فرماندار تفت در اولین نشست خبری خبر داد
1 (11)-5.JPG
فرماندار تفت در اولین نشست خبری خبر داد
1 (10)-6.JPG
فرماندار تفت در اولین نشست خبری خبر داد
1 (8)-6.JPG
فرماندار تفت در اولین نشست خبری خبر داد
1 (7)-6.JPG
فرماندار تفت در اولین نشست خبری خبر داد
1 (6)-6.JPG
فرماندار تفت در اولین نشست خبری خبر داد
1 (5)-5.JPG
فرماندار تفت در اولین نشست خبری خبر داد
1 (4)-6.JPG
فرماندار تفت در اولین نشست خبری خبر داد
1 (3)-6.JPG
فرماندار تفت در اولین نشست خبری خبر داد
1 (2)-6.JPG
فرماندار تفت در اولین نشست خبری خبر داد
1 (1)-6.JPG
نمایش 21 - 40 از 100,082 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 5,005