محتوا محتوا

با حضور معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور؛
آئین تودیع و معارفه مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان یزد از نگاه دوربین
آیین تکریم و معارفه مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی یزد با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تعزیرات حکومتی کشور، معاون استاندار و جمعی از مسئولان استان یزد برگزار شد.
با حضور معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور؛
IMG_7366-1.JPG
با حضور معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور؛
IMG_7368-1.JPG
با حضور معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور؛
IMG_7376-3.JPG
با حضور معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور؛
IMG_7379-2.JPG
با حضور معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور؛
IMG_7388-1.JPG
با حضور معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور؛
IMG_7389-1.JPG
با حضور معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور؛
IMG_7391-1.JPG
با حضور معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور؛
IMG_7394-1.JPG
با حضور معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور؛
IMG_7399-1.JPG
با حضور معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور؛
IMG_7401-1.JPG
با حضور معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور؛
IMG_7402-1.JPG
با حضور معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور؛
IMG_7406-5.JPG
با حضور معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور؛
IMG_7410-1.JPG
با حضور معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور؛
IMG_7411-1.JPG
با حضور معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور؛
IMG_7416-2.JPG
با حضور معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور؛
IMG_7417-5.JPG
با حضور معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور؛
IMG_7420-3.JPG
با حضور معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور؛
IMG_7424-2.JPG
با حضور معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور؛
IMG_7425-1.JPG
نمایش 21 - 40 از 93,686 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 4,685

اخبار شهرستان اخبار شهرستان