محتوا محتوا

کارشناس جهاد کشاورزی تفت گفت: برداشت ارقام انار شیرین و پوست قرمز باغات تفت از ده روز آینده شروع و برداشت ارقام گل، زاغ و آمنه خاتونی از آبان شروع خواهد شد.
جناب مستطاب! پست جدید مبارک!!!
878191-3.jpg
کارشناس جهاد کشاورزی تفت گفت: برداشت ارقام انار شیرین و پوست قرمز باغات تفت از ده روز آینده شروع و برداشت ارقام گل، زاغ و آمنه خاتونی از آبان شروع خواهد شد.
پیش بینی برداشت 12 هزار تن انار در تفت
آغاز برداشت انار تفت تا ده روز آینده؛
پیش بینی برداشت 12 هزار تن انار در تفت
کارشناس جهاد کشاورزی تفت گفت: برداشت ارقام انار شیرین و پوست قرمز باغات تفت از ده روز آینده شروع و برداشت ارقام گل، زاغ و آمنه خاتونی از آبان شروع خواهد شد.
با گذشت یک روز، عملیات ساخت سرویس بهداشتی با دستور فرماندار تفت متوقف می شود و مکان گودبرداری شده دوباره پر می شود.
آغاز برداشت انار تفت تا ده روز آینده؛
image_2018_9_18-7_35_13_773_woY-1.jpg
با گذشت یک روز، عملیات ساخت سرویس بهداشتی با دستور فرماندار تفت متوقف می شود و مکان گودبرداری شده دوباره پر می شود.
آغاز برداشت انار تفت تا ده روز آینده؛
image_2018_9_18-7_35_13_773_woY.jpg
داستان ناتمام سرویس بهداشتی عمومی شهر تفت
موضوعی که نوشتن از آن زیبنده نیست؛
داستان ناتمام سرویس بهداشتی عمومی شهر تفت
با گذشت یک روز، عملیات ساخت سرویس بهداشتی با دستور فرماندار تفت متوقف می شود و مکان گودبرداری شده دوباره پر می شود.
کربلا می رود تا پذیرای حسین باشد؛ می رود تا گوش جان بسپارد به صدای غریبی که دلش، آینه تمام‌نمای آیات خداوندی است.
موضوعی که نوشتن از آن زیبنده نیست؛
12 (3)-2.jpg
کربلا می رود تا پذیرای حسین باشد؛ می رود تا گوش جان بسپارد به صدای غریبی که دلش، آینه تمام‌نمای آیات خداوندی است.
موضوعی که نوشتن از آن زیبنده نیست؛
12 (19).jpg
موضوعی که نوشتن از آن زیبنده نیست؛
12 (18).jpg
موضوعی که نوشتن از آن زیبنده نیست؛
12 (17).jpg
موضوعی که نوشتن از آن زیبنده نیست؛
12 (16).jpg
موضوعی که نوشتن از آن زیبنده نیست؛
12 (15).jpg
موضوعی که نوشتن از آن زیبنده نیست؛
12 (14).jpg
موضوعی که نوشتن از آن زیبنده نیست؛
12 (13).jpg
موضوعی که نوشتن از آن زیبنده نیست؛
12 (12).jpg
موضوعی که نوشتن از آن زیبنده نیست؛
12 (11)-1.jpg
موضوعی که نوشتن از آن زیبنده نیست؛
12 (10)-1.jpg
موضوعی که نوشتن از آن زیبنده نیست؛
12 (9)-1.jpg
موضوعی که نوشتن از آن زیبنده نیست؛
12 (8)-1.jpg
موضوعی که نوشتن از آن زیبنده نیست؛
12 (7)-1.jpg
موضوعی که نوشتن از آن زیبنده نیست؛
12 (6).jpg
نمایش 21 - 40 از 100,297 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 5,015