محتوا محتوا

جناب مستطاب! پست جدید مبارک!!!
DSC_0076 (Copy)-26.JPG
جناب مستطاب! پست جدید مبارک!!!
DSC_0077 (Copy)-20.JPG
جناب مستطاب! پست جدید مبارک!!!
DSC_0078 (Copy)-17.JPG
جناب مستطاب! پست جدید مبارک!!!
DSC_0079 (Copy)-24.JPG
جناب مستطاب! پست جدید مبارک!!!
DSC_0080 (Copy)-10.JPG
جناب مستطاب! پست جدید مبارک!!!
DSC_0082 (Copy)-18.JPG
جناب مستطاب! پست جدید مبارک!!!
DSC_0083 (Copy)-26.JPG
جناب مستطاب! پست جدید مبارک!!!
DSC_0084 (Copy)-28.JPG
جناب مستطاب! پست جدید مبارک!!!
DSC_0085 (Copy)-16.JPG
جناب مستطاب! پست جدید مبارک!!!
DSC_0086 (Copy)-19.JPG
جناب مستطاب! پست جدید مبارک!!!
DSC_0088 (Copy)-26.JPG
جناب مستطاب! پست جدید مبارک!!!
DSC_0091 (Copy)-24.JPG
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان یزد از افزایش موقوفات بانوان یزدی نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: : 63 وقف جدید از ابتدای امسال توسط مردم استان یزد ثبت شده است که از این تعداد 17 نفر از واقفین...
جناب مستطاب! پست جدید مبارک!!!
IMG15091647-3.jpg
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان یزد از افزایش موقوفات بانوان یزدی نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: : 63 وقف جدید از ابتدای امسال توسط مردم استان یزد ثبت شده است که از این تعداد 17 نفر از واقفین...
روحانی در سال 92 با انتقاد از دولت قبل گفته بود که دولت قبل برای کارگران چینی شغل ایجاد کرد.
جناب مستطاب! پست جدید مبارک!!!
photo_2017-01-23_14-35-20-1.jpg
روحانی در سال 92 با انتقاد از دولت قبل گفته بود که دولت قبل برای کارگران چینی شغل ایجاد کرد.
جناب مستطاب! پست جدید مبارک!!!
photo_2017-01-23_14-35-20.jpg
افزایش سهم بانوان یزدی در موقوفات استان / پیشتاری بانوان مهریزی در وقف
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان یزد عنوان کرد
افزایش سهم بانوان یزدی در موقوفات استان / پیشتاری بانوان مهریزی در وقف
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان یزد از افزایش موقوفات بانوان یزدی نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: 63 وقف جدید از ابتدای امسال توسط مردم استان یزد ثبت شده است که از این تعداد 17 نفر از واقفین بانوان هستند.
جلوه ای از تحقق وعده های دکتر روحانی !
کارگران هندی جای کارگران یزدی را می‌گیرند
جلوه ای از تحقق وعده های دکتر روحانی !
روحانی در سال 92 با انتقاد از دولت قبل گفته بود که دولت قبل برای کارگران چینی شغل ایجاد کرد.
غرفه ها و تبلیغات پنجمین جشنواره آیین های سنتی رشکوییه به علاقمندان واگذار می شود
کارگران هندی جای کارگران یزدی را می‌گیرند
ثیی.jpg
غرفه ها و تبلیغات پنجمین جشنواره آیین های سنتی رشکوییه به علاقمندان واگذار می شود
فراخوان واگذاری غرفه و تبلیغات پنجمین جشنواره آیین های سنتی رشکوئیه
فراخوان واگذاری غرفه و تبلیغات پنجمین جشنواره آیین های سنتی رشکوئیه
غرفه ها و تبلیغات پنجمین جشنواره آیین های سنتی رشکوییه به علاقمندان واگذار می شود
نمایش 9,601 - 9,620 از 98,264 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 4,914