محتوا محتوا

رئیس جمهور آمریکا ظاهرا از مواضع خود درباره شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت عقب نشینی کرده است.
جناب مستطاب! پست جدید مبارک!!!
ترامپ-13.jpg
رئیس جمهور آمریکا ظاهرا از مواضع خود درباره شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت عقب نشینی کرده است.
دادستان کل کشور به سخنان اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با این مضمون که دیگر خطوط قرمز در کشور نداریم، اشاره کرد و گفت: معنی این سخن چیست؟ مگر می‌شود یک کشور مسلمان، شیعه و انقلابی خط قرمز نداشته...
جناب مستطاب! پست جدید مبارک!!!
دادستان کل کشور-1.jpg
دادستان کل کشور به سخنان اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با این مضمون که دیگر خطوط قرمز در کشور نداریم، اشاره کرد و گفت: معنی این سخن چیست؟ مگر می‌شود یک کشور مسلمان، شیعه و انقلابی خط قرمز نداشته...
ترامپ: ما در حال بررسی چند گزینه هستیم
عقب نشینی رئیس جمهور آمریکا از مواضع خود درباره شهرک‌سازی رژیم...
ترامپ: ما در حال بررسی چند گزینه هستیم
رئیس جمهور آمریکا ظاهرا از مواضع خود درباره شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت عقب نشینی کرده است.
دادستان کل کشور: مگر می‌شود یک کشور مسلمان، شیعه و انقلابی خط قرمز نداشته باشد؟/ معنی این سخن چیست؟
در واکنش به سخنان وزیر ارشاد:
دادستان کل کشور: مگر می‌شود یک کشور مسلمان، شیعه و انقلابی خط قرمز نداشته باشد؟/ معنی این سخن چیست؟
دادستان کل کشور به سخنان اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با این مضمون که دیگر خطوط قرمز در کشور نداریم، اشاره کرد و گفت: معنی این سخن چیست؟ مگر می‌شود یک کشور مسلمان، شیعه و انقلابی خط قرمز نداشته باشد. افرادی که چنین سخنانی می‌زنند یا خدای نکرده...
در واکنش به سخنان وزیر ارشاد:
photo_2017-02-10_15-28-32.jpg
در واکنش به سخنان وزیر ارشاد:
photo_2017-02-10_15-28-20.jpg
در واکنش به سخنان وزیر ارشاد:
photo_2017-02-10_15-28-15.jpg
در واکنش به سخنان وزیر ارشاد:
photo_2017-02-10_15-27-54.jpg
در واکنش به سخنان وزیر ارشاد:
photo_2017-02-10_12-57-56.jpg
در واکنش به سخنان وزیر ارشاد:
photo_2017-02-10_12-57-31.jpg
در واکنش به سخنان وزیر ارشاد:
photo_2017-02-10_12-51-49.jpg
در واکنش به سخنان وزیر ارشاد:
photo_2017-02-10_12-48-00.jpg
در واکنش به سخنان وزیر ارشاد:
photo_2017-02-10_12-47-54.jpg
در واکنش به سخنان وزیر ارشاد:
photo_2017-02-10_12-47-47.jpg
در واکنش به سخنان وزیر ارشاد:
photo_2017-02-10_12-47-37.jpg
در واکنش به سخنان وزیر ارشاد:
photo_2017-02-10_12-47-31.jpg
در واکنش به سخنان وزیر ارشاد:
photo_2017-02-10_12-47-25.jpg
در واکنش به سخنان وزیر ارشاد:
photo_2017-02-10_11-55-23.jpg
در واکنش به سخنان وزیر ارشاد:
photo_2017-02-10_11-11-38.jpg
در واکنش به سخنان وزیر ارشاد:
photo_2017-02-10_11-11-34.jpg
نمایش 9,941 - 9,960 از 100,082 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 5,005