محتوا محتوا

محتوا با برچسب آب آشامیدنی مناطق روستایی تفت.

زیرساخت تامین آب آشامیدنی مناطق روستایی تفت ایجاد می شود
نماینده مردم تفت و میبد:
زیرساخت تامین آب آشامیدنی مناطق روستایی تفت ایجاد می شود
نماینده مردم تفت و میبد در نشست شورای اداری شهرستان تفت گفت: دستور ایجاد زیرساخت لازم برای تامین آب آشامیدنی پایدار در تمام مناطق روستایی تفت از وزیر نیرو گرفته شده است و ان شالله امیدواریم تا قبل از پایان سال کلنگ این پروژه به زمین بخورد.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آب آشامیدنی مناطق روستایی تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد