محتوا محتوا

محتوا با برچسب آبشار در تفت.

فیلم/ جاری شدن آبشار در تفرجگاه دره گاهان تفت
فیلم/ جاری شدن آبشار در تفرجگاه دره گاهان تفت
همزمان با بارش چند روز گذشته باران در شهر تفت، آبشار تفرجگاه دره گاهان در دره آب آلبالو جاری شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آبشار در تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد