محتوا محتوا

محتوا با برچسب آقای فرماندار.

اظهارات قابل تامل انتخاباتی آقای فرماندار!
اظهارات قابل تامل انتخاباتی آقای فرماندار!
فرماندار یکی از شهرستان های استان خراسان جنوبی چندی پیش در جلسه شورای تامین این شهرستان اظهارات قابل تاملی را مطرح کرد.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب آقای فرماندار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آقای فرماندار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد