محتوا محتوا

محتوا با برچسب آموزش آنلاین.

آموزش مجازی در سال تحصیلی آینده نیز ادامه خواهد داشت
آموزش مجازی در سال تحصیلی آینده نیز ادامه خواهد داشت
مدیر کل اداره کل آموزش و پرورش استان یزد گفت: پروژه اصلی آموزش و پرورش برای سال تحصیلی آینده نیز آموزش آنلاین خواهد بود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آموزش آنلاین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد