محتوا محتوا

محتوا با برچسب ابراهیم سلمانی.

تمام بیماران کرونایی بستری در تفت بومی هستند
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد:
تمام بیماران کرونایی بستری در تفت بومی هستند
سلمانی با تکذیب شایعات مطرح شده در فضای مجازی گفت: در شهرستان تفت مجموعاً 4 بیمار کرونایی بستری هستند که تمامی آنها نیز اهل شهرستان تفت هستند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ابراهیم سلمانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد