محتوا محتوا

محتوا با برچسب ارزش های اصلی انقلاب.

حماسه 9دی، حمایت از ارزش های اصلی انقلاب بود
امام جمعه نیر:
حماسه 9دی، حمایت از ارزش های اصلی انقلاب بود
امام جمعه نیر گفت: 9دی حمایت از ارزشهای والای اسلامی و انقلابی خود به پا خواسته و آبی سرد بر آتش فتنه دشمنان انقلاب اسلامی و حامیان فتنه گر آن ها بود.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ارزش های اصلی انقلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد