محتوا محتوا

محتوا با برچسب استاندار استان یزد.

در دولت تدبیر و امید چه کسی فرماندار شهرستان تفت می شود؟
آیا دوباره روزگار مدیریت فردی غیربومی بر شهرستان باز می گردد؟!
در دولت تدبیر و امید چه کسی فرماندار شهرستان تفت می شود؟
مردم شهرستان تفت معتقدند که مسئولین استانی فکر می کنند این شهرستان قحط الرجال است چراکه مسئولانی که برای این شهرستان برگزیده می شوند اکثراً افرادی غیربومی و ناکارآمد هستند...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب استاندار استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد