محتوا محتوا

محتوا با برچسب اصغر فرهادی.

از این سخنان عجیب نباید تعجب کرد!
در واکنش به طرح عقیم‌سازی کارتن خواب‌ها؛
از این سخنان عجیب نباید تعجب کرد!
اصغر فرهادی را که می‌شناسید! همو که آخرین فیلمش، فروشنده را می‌گویم با حمایت مالی یکی از حامیان اصلی داعش یعنی قطر ساخته شد.
طلای سوریان مهمتر است یا اسکار فرهادی؟!
طلای سوریان مهمتر است یا اسکار فرهادی؟!
صبح تفت به نقل از محدوده، یقین دارم عده ای که می شناسیمشان طلای سوریان را نخواهند دید. طلای سوریان رنگش به چشم آنها نخواهد آمد چون اعتبارش مستقیم به حساب غرور ملی واریز می شود. طلای سوریان برای مردم مفهوم دارد. مردم حمید را می شناسند و او را دوست...

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب اصغر فرهادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اصغر فرهادی.