محتوا محتوا

محتوا با برچسب اطلاعات غلط.

چه کسی به فرمانداریزد اطلاعات غلط می‌دهد؟/یاران رسانه ای فرماندار سعی در«جیره خوار»نشان دادن وی دارند؟!
صرفاً جهت اطلاع فرماندار یزد؛
چه کسی به فرمانداریزد اطلاعات غلط می‌دهد؟/یاران رسانه ای فرماندار سعی در«جیره خوار»نشان دادن وی دارند؟!
شخصی که به مجموعه تحت امر خود اشراف کامل ندارد و یک دروغ را دستاویر خود برای عدم پاسخگویی به تخلف قانونی محرز خود(به رغم دعوت به قانون گرایی) قرار دهد،چطور قرار است شهر یزد را سامان دهد؟! گویا عده ای ترجیح دادند با جنجال بی مورد باعث تشویش ذهن...
اطلاعات غلط اقتصادی را چه کسانی به رئیس جمهور می‌دهند؟
اطلاعات غلط اقتصادی را چه کسانی به رئیس جمهور می‌دهند؟
دعاوی اقتصادی دولت مبنی بر کاهش تورم و افزایش ۴ درصدی رشد اقتصادی با تردید و انتقاد محافل حامی دولت مواجه شده است.
اطلاعات غلط به احمدی‌نژاد می‌دادند/ فساد کرسنت را حاشا کنند، همه‌چیز را منتشر می‌کنیم
میرکاظمی/
اطلاعات غلط به احمدی‌نژاد می‌دادند/ فساد کرسنت را حاشا کنند، همه‌چیز را منتشر می‌کنیم
وزیر نفت دولت دهم می‌گوید: من با اطلاع کامل می‌گویم و آماده مناظره هستیم که پرونده کرسنت را برای مردم با تمام جزئیات و زوایای پنهان آن بگوییم تا مردم بدانند که کشور با چه افرادی روبه‌رو است.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب اطلاعات غلط.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اطلاعات غلط.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد