محتوا محتوا

محتوا با برچسب اعزام نسل جوان و دانش آموزان به مناطق جنگی.

اردوهای راهیان نور بهترین راه انتقال فرهنگ شهید و شهادت به نسل جوان است
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تفت:
اردوهای راهیان نور بهترین راه انتقال فرهنگ شهید و شهادت به نسل جوان است
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تفت در آیین اعزام دانش آموزان این شهرستان به یادمان شهدای جنوب کشور گفت: اردوهای راهیان نور بهترین راه انتقال فرهنگ شهید و شهادت به نسل جوان است

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اعزام نسل جوان و دانش آموزان به مناطق جنگی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد