محتوا محتوا

محتوا با برچسب اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام.

مجمع باید انقلابی، فکر و عمل کند و انقلابی باقی بماند/هیچ مصوبه یا موضع مجمع نباید با مبانی انقلاب و میراث امام بزرگوار متفاوت باشد
رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام:
مجمع باید انقلابی، فکر و عمل کند و انقلابی باقی بماند/هیچ مصوبه یا موضع مجمع نباید با مبانی انقلاب و میراث امام بزرگوار متفاوت باشد
حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:باید تفکرات امام و انقلاب بر مجمع کاملاً حاکم باشد،انقلابی فکر و عمل کند و هیچ مصوبه،موضع‌گیری یا اقدامی متفاوت با مبانی اصلی انقلاب ومیراث گرانقدر امام از آن مشاهده نشود.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد