محتوا محتوا

محتوا با برچسب امام جمعه تفت.

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به دنبال گزینه جدید برای تفت
امام جمعه تفت بی سروصدا تفت را ترک کرد
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به دنبال گزینه جدید برای تفت
با انتصاب بی سروصدا حجت الاسلام غفوری به عنوان امام جمعه شهر دلیجان، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در حال بررسی گزینه های جدید امامت جمعه تفت است.
امام جمعه تفت در خطبه های این هفته نماز جمعه گفت: هر موضوعی را دستاویز و سوژه کانال های خود نکنید و باعث کدورت، دشمنی، شایعه پراکنی و خورد کردن یکدیگر شود.
امام جمعه تفت بی سروصدا تفت را ترک کرد
444-4.jpg
امام جمعه تفت در خطبه های این هفته نماز جمعه گفت: هر موضوعی را دستاویز و سوژه کانال های خود نکنید و باعث کدورت، دشمنی، شایعه پراکنی و خورد کردن یکدیگر شود.
رسانه های تفت باعث کدورت، دشمنی و شایعه پراکنی نشوند
امام جمعه تفت:
رسانه های تفت باعث کدورت، دشمنی و شایعه پراکنی نشوند
امام جمعه تفت در خطبه های این هفته نماز جمعه گفت: هر موضوعی را دستاویز و سوژه کانال های خود نکنید و باعث کدورت، دشمنی، شایعه پراکنی و خورد کردن یکدیگر شود.
امام جمعه تفت در جمع راهپیمایی کنندگان 22 بهمن شهر تفت گفت: ملت ایران همه ساله به دشمنان نشان داد که ضربه به انقلاب اسلامی ایران خواب و خیال است و ملت ایران در هر همه صحنه ها برای دفاع از نظام اسلامی...
امام جمعه تفت:
e.JPG
امام جمعه تفت در جمع راهپیمایی کنندگان 22 بهمن شهر تفت گفت: ملت ایران همه ساله به دشمنان نشان داد که ضربه به انقلاب اسلامی ایران خواب و خیال است و ملت ایران در هر همه صحنه ها برای دفاع از نظام اسلامی...
ضربه به انقلاب اسلامی ایران خواب و خیال است/ ملت ایران برای دفاع از نظام اسلامی سنگ تمام گذاشته است
امام جمعه تفت در راهیپمایی 22 بهمن:
ضربه به انقلاب اسلامی ایران خواب و خیال است/ ملت ایران برای دفاع از نظام اسلامی سنگ تمام گذاشته است
امام جمعه تفت در جمع راهپیمایی کنندگان 22 بهمن شهر تفت گفت: ملت ایران همه ساله به دشمنان نشان داد که ضربه به انقلاب اسلامی ایران خواب و خیال است و ملت ایران در هر همه صحنه ها برای دفاع از نظام اسلامی سنگ تمام می گذارد.
امام جمعه تفت در نشست شورای اداری شهرستان تفت گفت: ما باید باور کنیم که انقلاب اسلامی ایران در ابتدای راه جهانی شدن است.
امام جمعه تفت در راهیپمایی 22 بهمن:
W (6)-1.JPG
امام جمعه تفت در نشست شورای اداری شهرستان تفت گفت: ما باید باور کنیم که انقلاب اسلامی ایران در ابتدای راه جهانی شدن است.
انقلاب اسلامی، در ابتدای راه جهانی شدن است/ همه ما موظف به پیشبرد انقلاب در این راه هستیم
امام جمعه تفت در نشست شورای اداری:
انقلاب اسلامی، در ابتدای راه جهانی شدن است/ همه ما موظف به پیشبرد انقلاب در این راه هستیم
امام جمعه تفت در نشست شورای اداری شهرستان تفت گفت: ما باید باور کنیم که انقلاب اسلامی ایران در ابتدای راه جهانی شدن است.
امام جمعه تفت گفت: تمام نظریه پردازانی که در رابطه با انقلاب های گوناگون دنیا نظریه داده و تحلیل می کردند با شکل گیری انقلاب اسلامی نظریات خود را رد کرده و انقلاب اسلامی ایران را موضوعی فراتر از همه...
امام جمعه تفت در نشست شورای اداری:
1112-1-1.jpg
امام جمعه تفت گفت: تمام نظریه پردازانی که در رابطه با انقلاب های گوناگون دنیا نظریه داده و تحلیل می کردند با شکل گیری انقلاب اسلامی نظریات خود را رد کرده و انقلاب اسلامی ایران را موضوعی فراتر از همه...
انقلاب اسلامی ایران فراتر از همه انقلاب ها است/ در کنار باغات خشکیده نماز باران بخوانید
امام جمعه تفت:
انقلاب اسلامی ایران فراتر از همه انقلاب ها است/ در کنار باغات خشکیده نماز باران بخوانید
امام جمعه تفت گفت: تمام نظریه پردازانی که در رابطه با انقلاب های گوناگون دنیا نظریه داده و تحلیل می کردند با شکل گیری انقلاب اسلامی نظریات خود را رد کرده و انقلاب اسلامی ایران را موضوعی فراتر از همه انقلاب ها توصیف کرد.
امام جمعه تفت در دیدار با روسای هیئت های ورزشی شهرستان تفت گفت: وقتی یک ورزشکاری از جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی بر روی سکوی قهرمانی قرار می گیرد در واقع جایگاه و منزلت اسلام و انقلاب به...
امام جمعه تفت:
photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۳_۱۷-۲۰-۲۷-1.jpg
امام جمعه تفت در دیدار با روسای هیئت های ورزشی شهرستان تفت گفت: وقتی یک ورزشکاری از جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی بر روی سکوی قهرمانی قرار می گیرد در واقع جایگاه و منزلت اسلام و انقلاب به...
هدف نهایی از ورزش باید تقویت روح و رضایت خداوند باشد/ قهرمانی در عرصه های بین المللی مصداق اسکتبارستیزی است
امام جمعه تفت در دیدار با هیئت های ورزشی:
هدف نهایی از ورزش باید تقویت روح و رضایت خداوند باشد/ قهرمانی در عرصه های بین المللی مصداق اسکتبارستیزی است
امام جمعه تفت در دیدار با روسای هیئت های ورزشی شهرستان تفت گفت: وقتی یک ورزشکاری از جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی بر روی سکوی قهرمانی قرار می گیرد در واقع جایگاه و منزلت اسلام و انقلاب به دنیا نشان داده می شود.
امام جمعه تفت در خطبه های نمازجمعه تفت گفت: شهید حججی نماد ایثار، غرور و شهامت است و شهید حججی ها سر دادند ولی در برابر یزیدیان سر خم نکردند.
امام جمعه تفت در دیدار با هیئت های ورزشی:
fff-3.jpg
امام جمعه تفت در خطبه های نمازجمعه تفت گفت: شهید حججی نماد ایثار، غرور و شهامت است و شهید حججی ها سر دادند ولی در برابر یزیدیان سر خم نکردند.
شهید حججی نماد ایثار، غرور و شهامت است
خطیب جمعه تفت:
شهید حججی نماد ایثار، غرور و شهامت است
امام جمعه تفت در خطبه های نمازجمعه تفت گفت: شهید حججی نماد ایثار، غرور و شهامت است و شهید حججی ها سر دادند ولی در برابر یزیدیان سر خم نکردند.
امام جمعه تفت درمراسم بزرگداشت روزتأمین اجتماعی به اهمیت بیمه تأمین اجتماعی پرداخت و از زحمات دست اندکاران این سازمان قدردانی کرد.
خطیب جمعه تفت:
امام جمعه تفت-1.jpg
امام جمعه تفت درمراسم بزرگداشت روزتأمین اجتماعی به اهمیت بیمه تأمین اجتماعی پرداخت و از زحمات دست اندکاران این سازمان قدردانی کرد.
بیش از 50درصد جمعیت تفت زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند
بیش از 50درصد جمعیت تفت زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند
امام جمعه تفت درمراسم بزرگداشت روزتأمین اجتماعی به اهمیت بیمه تأمین اجتماعی پرداخت و از زحمات دست اندکاران این سازمان قدردانی کرد.
امام جمعه تفت گفت: میزان زکات فطره امسال در استان یزد، برای کسانی که قوت غالب آن ها نان است، به ازای هر نفر 6 هزار تومان؛ معادل سه کیلوگرم گندم است.
NESHAST (3).JPG-7.jpg
امام جمعه تفت گفت: میزان زکات فطره امسال در استان یزد، برای کسانی که قوت غالب آن ها نان است، به ازای هر نفر 6 هزار تومان؛ معادل سه کیلوگرم گندم است.
زکات فطره به ازای هر نفر 6هزار تومان/ کفاره روزه خواری افراد با عذرشرعی 2 هزار تومان
امام جمعه تفت تشریح کرد:
زکات فطره به ازای هر نفر 6هزار تومان/ کفاره روزه خواری افراد با عذرشرعی 2 هزار تومان
امام جمعه تفت گفت: میزان زکات فطره امسال در استان یزد، برای کسانی که قوت غالب آن ها نان است، به ازای هر نفر 6 هزار تومان؛ معادل سه کیلوگرم گندم است.
امام جمعه تفت گفت: محورهایی مهمی که رهبر انقلاب در رابطه با فرد اصلح بیان می کنند، مهترین معیارهای است که می توان در انتخاب فرد اصلح به آن توجه کرد.
امام جمعه تفت تشریح کرد:
Namaz-ramezan-6-26.jpg
امام جمعه تفت گفت: محورهایی مهمی که رهبر انقلاب در رابطه با فرد اصلح بیان می کنند، مهترین معیارهای است که می توان در انتخاب فرد اصلح به آن توجه کرد.
معیار انتخاب فرد اصلح را از سخنان رهبر انقلاب بیابید
امام جمعه تفت:
معیار انتخاب فرد اصلح را از سخنان رهبر انقلاب بیابید
امام جمعه تفت گفت: محورهایی مهمی که رهبر انقلاب در رابطه با فرد اصلح بیان می کنند، مهترین معیارهای است که می توان در انتخاب فرد اصلح به آن توجه کرد.
امام جمعه تفت مهم ترین اتفاق تفت در سال 95 را تدفین شهید گمنام توصیف کرد.
امام جمعه تفت:
NESHAST (3).JPG-6.jpg
امام جمعه تفت مهم ترین اتفاق تفت در سال 95 را تدفین شهید گمنام توصیف کرد.
نمایش 1 - 20 از 439 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 22

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب امام جمعه تفت.