محتوا محتوا

محتوا با برچسب اورژانس تفت.

انجام 202 ماموریت اورژانس تفت در ایام نوروز
رئیس اورژانس تفت خبر داد
انجام 202 ماموریت اورژانس تفت در ایام نوروز
رئیس اورژانس تفت گفت: 202 ماموریت توسط اورژانس تفت در ایام نوروز انجام شده است.
تنها مرکز مسمومیت استان یزد با مشکل تامین تخت آی سی یو روبروست
سرپرست بیمارستان شهید بهشتی تفت:
تنها مرکز مسمومیت استان یزد با مشکل تامین تخت آی سی یو روبروست
سرپرست بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهرستان تفت گفت:این مرکزکه تنها مرکز مسمومیت در استان یزد می باشد با مشکل تامین تخت آی سی یو برای بیماران اعزامی به این مرکز روبرو است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اورژانس تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد