محتوا محتوا

محتوا با برچسب ايام الله دهه فجر.

اعلام برنامه های فرهنگي ورزشي دهه فجر در سطح شهر يزد
مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد:
اعلام برنامه های فرهنگي ورزشي دهه فجر در سطح شهر يزد
مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد از اجراي 40 برنامه متنوع فرهنگي ورزشي در سطح شهر يزد همزمان با ايام الله دهه فجر خبر داد.
اداي احترام جمعي از مسئولان به سومين شهيد محراب (ره)
در پنجمين روز از ايام الله دهه فجر؛
اداي احترام جمعي از مسئولان به سومين شهيد محراب (ره)
در پنجمين روز از ايام الله دهه فجر، جمعي از مسئولان به مقام شامخ حضرت آيت الله صدوقي (ره) اداي احترام كردند.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب ايام الله دهه فجر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ايام الله دهه فجر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد