محتوا محتوا

محتوا با برچسب بخش مرکزی.

بزرگترین چالش بخش مرکزی تامین آب روستاها است
بخشدار مرکزی تفت:
بزرگترین چالش بخش مرکزی تامین آب روستاها است
بخشدار مرکزی تفت گفت: مشکلات ناشي از خشکسالي طي چندين سال متوالي و پايين رفتن عمق چاه ها سفره هاي زيرزميني و بعضا حفر چاه هاي غير مجاز باعث شده تا مديريت آب در روستاهاي اين منطقه به سختي انجام شود.
دوره آموزشی 'بودجه نویسی' با حضور معاون مدیر کل محترم امور روستایی و شوراهای استانداری یزد و دهیاران و روسای شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی تفت در محل کانون ولایت تفت تشکیل شد.
بخشدار مرکزی تفت:
94-11-1 (2).jpg
دوره آموزشی 'بودجه نویسی' با حضور معاون مدیر کل محترم امور روستایی و شوراهای استانداری یزد و دهیاران و روسای شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی تفت در محل کانون ولایت تفت تشکیل شد.
برگزاری دوره آموزشی«بودجه نویسی» دهیاران و شوراهای بخش مرکزی
برگزاری دوره آموزشی«بودجه نویسی» دهیاران و شوراهای بخش مرکزی
دوره آموزشی 'بودجه نویسی' با حضور معاون مدیر کل محترم امور روستایی و شوراهای استانداری یزد و دهیاران و روسای شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی تفت در محل کانون ولایت تفت تشکیل شد.
رویکرد فرهنگی در روستاهای این بخش در اولویت قرار گرفته است/ دستگاه‌های فرهنگی در روستاها موازی کاری می کنند
بخشدار مرکزی تفت:
رویکرد فرهنگی در روستاهای این بخش در اولویت قرار گرفته است/ دستگاه‌های فرهنگی در روستاها موازی کاری می کنند
بخشدار مرکزی تفت گفت: متاسفانه همگام با فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای که در روستا‌ها اتفاق افتاده است توسعه فرهنگی انجام نشده و اعتقاد دارم زیربنای همه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی، عمرانی و... برنامه‌های فرهنگی است و باید این مهم در کلیه...