محتوا محتوا

محتوا با برچسب برداشت انار تفت.

پیش بینی برداشت 12 هزار تن انار در تفت
آغاز برداشت انار تفت تا ده روز آینده؛
پیش بینی برداشت 12 هزار تن انار در تفت
کارشناس جهاد کشاورزی تفت گفت: برداشت ارقام انار شیرین و پوست قرمز باغات تفت از ده روز آینده شروع و برداشت ارقام گل، زاغ و آمنه خاتونی از آبان شروع خواهد شد.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب برداشت انار تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد