محتوا محتوا

محتوا با برچسب برداشت بادام در تفت.

برداشت حدود 7 هزار تن بادام در شهرستان تفت
برداشت حدود 7 هزار تن بادام در شهرستان تفت
رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان تفت گفت: حدود 7 هزار و 300 هکتار سطح زیر کشت بادام در شهرستان تفت وجود دارد که متوسط برداشت بادام در هر هکتار حدود 800کیلو تا 1تن است.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب برداشت بادام در تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد