محتوا محتوا

محتوا با برچسب برف پاییزی تفت.

برف پاییزی هشداری برای سرمای زمستانی تفت
برف پاییزی هشداری برای سرمای زمستانی تفت
مسئولان استان یزد با تجربه رخدادهای شمال کشور، باید به فکر تدبیری برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار تر در تفت به عنوان سردترین منطقه استان باشند.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب برف پاییزی تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد