محتوا محتوا

محتوا با برچسب برگزاری تجمع.

درخواست تجمع دانشجویان بورسیه
طی نامه‌ای خطاب به استاندار تهران
درخواست تجمع دانشجویان بورسیه
دانشجویان بورسیه طی نامه‌ای خطاب به استاندار تهران خواستار مجوز برگزاری تجمع برای حل مشکلات خود شدند.
چرا مسئولان استان یزد به «منتقدان باسواد و شناسنامه دار» اجازه تجمع نمی دهند؟
یادداشت/ علی صیف؛
چرا مسئولان استان یزد به «منتقدان باسواد و شناسنامه دار» اجازه تجمع نمی دهند؟
براستی اگر مکان نامناسب می تواند جواز یک تجمع را لغو کند آیا نمی بایست تجمع در مقابل استانداری که در یکی از میادین اصلی استان که اتفاقا در مسیر پر تردد تفت به یزد قرار دارد لغو شود؟! برگزاری تجمع در این مسیر پر تردد و درگیر کردن ذهن عده زیادی از...

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب برگزاری تجمع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب برگزاری تجمع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد