محتوا محتوا

محتوا با برچسب بز.

تصاویر / فستیوال خفه‌کردن بزها!
تصاویر / فستیوال خفه‌کردن بزها!
این فستیوال که در میان اعتراض نهادهای دفاع از حقوق حیوانات هر ساله برگزار می‌شود مردهای روستا باید برای پیروز شدن در رقابت با دیگران یک بز را با دست در آب خفه کنند. در این فستیوال که سابقه ای 900 ساله دارد ابتدا یک بز 5 ماهه به داخل آب انداخته می شود...

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب بز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد