محتوا محتوا

محتوا با برچسب بنادکوک.

فیلم/ انتقادات پیرزن روستایی تفتی از استاندار
در حاشیه افتتاح پروژهای دهه فجر؛
فیلم/ انتقادات پیرزن روستایی تفتی از استاندار
در حاشیه افتتاح پروژه گازرسانی روستای بنادکوک تفت، پیرزن روستایی با شیشه ای پر از آب به سمت استاندار آمد و ...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بنادکوک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد