محتوا محتوا

محتوا با برچسب جاده مرگ تفت.

آخوندی وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته از این محور به صورت رسمی بهره برداری کرد، محوری که امروز به خاطر حوادث و تلفات متعددش به جاده مرگ شهرستان تفت معروف و شناخته می شود.
15-9-20-13551616235.jpg
آخوندی وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته از این محور به صورت رسمی بهره برداری کرد، محوری که امروز به خاطر حوادث و تلفات متعددش به جاده مرگ شهرستان تفت معروف و شناخته می شود.
آقای وزیر می دانید جاده مرگ تفت را افتتاح کردید؟!
آقای وزیر می دانید جاده مرگ تفت را افتتاح کردید؟!
آخوندی وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته از این محور به صورت رسمی بهره برداری کرد، محوری که امروز به خاطر حوادث و تلفات متعددش به جاده مرگ شهرستان تفت معروف و شناخته می شود.
معاون امداد و نجات جمعيت هلال احمر استان يزد از امداد رساني به هفت مصدوم در واژگوني يك دستگاه خودرو پرايد در محور تفت به دهشير توسط نجاتگران اين جمعيت خبر داد.
82054181-70686026.jpg
معاون امداد و نجات جمعيت هلال احمر استان يزد از امداد رساني به هفت مصدوم در واژگوني يك دستگاه خودرو پرايد در محور تفت به دهشير توسط نجاتگران اين جمعيت خبر داد.
واژگوني پراید در محور تفت به دهشير 7 مصدوم برجا گذاشت
جاده مرگ تفت بازهم حادثه آفرید
واژگوني پراید در محور تفت به دهشير 7 مصدوم برجا گذاشت
معاون امداد و نجات جمعيت هلال احمر استان يزد از امداد رساني به هفت مصدوم در واژگوني يك دستگاه خودرو پرايد در محور تفت به دهشير توسط نجاتگران اين جمعيت خبر داد.