محتوا محتوا

محتوا با برچسب جانباز تفتی.

از اول انقلاب تا امروز که بیش از 35 سال میگذرد جمهوری اسلامی حوادث گوناگونی را از سر گذرانده است، حوادثی که بعضی از آنها می توانست یک ملت و یک نظام را از جا بکند.
به قلم جانباز تفتی فتنه؛
farhangnews_157528-457991-1446970777.jpg
از اول انقلاب تا امروز که بیش از 35 سال میگذرد جمهوری اسلامی حوادث گوناگونی را از سر گذرانده است، حوادثی که بعضی از آنها می توانست یک ملت و یک نظام را از جا بکند.
نگاهی به بالا و پایین فتنه 88
به قلم جانباز تفتی فتنه؛
نگاهی به بالا و پایین فتنه 88
از اول انقلاب تا امروز که بیش از 35 سال میگذرد جمهوری اسلامی حوادث گوناگونی را از سر گذرانده است، حوادثی که بعضی از آنها می توانست یک ملت و یک نظام را از جا بکند.
فقط صورت و سینه‌ام نسوخت/ روز قیامت محکمه اصلی سران فتنه/ تمام خون‌هایی که در سال 88 ریخته شد بر گردن سران فتنه است
گفتگو صبح تفت با دانشجوی تفتی که در آتش فتنه 88 سوخت؛
فقط صورت و سینه‌ام نسوخت/ روز قیامت محکمه اصلی سران فتنه/ تمام خون‌هایی که در سال 88 ریخته شد بر گردن سران فتنه است
«محمد رضا حقجو» از همان مردان نسل سومی است؛ میراث نسل انقلاب و دفاع؛ محمدرضا، بسیجی محجوب و سر به زیری است که بدنش در میدان مبارزه با فتنه سوخت و حالا گرچه خود را لایق جانباز نامیده شدن نمی‌داند؛ اما حق این است که همچون اوهایی، جانباز خیابان‌های فتنه...