محتوا محتوا

محتوا با برچسب جمعیت زنان فرهیخته فعال عرصه فرهنگ دینی یزد.

دانشگاه فرهنگیان یزد را دریابیم
نماینده ولی فقیه در استان یزد:
دانشگاه فرهنگیان یزد را دریابیم
نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه یزد یکی از ضرورت های ورود فعالان فرهنگی و اجتماعی به مقوله آسیب های اجتماعی را ارائه راهکار و برنامه دانست و گفت: دانشگاه فرهنگیان یکی از گلوگاههای مهم برای تربیت معلمان دارای دغدغه دین و ترویج حیا و عفت است.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب جمعیت زنان فرهیخته فعال عرصه فرهنگ دینی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب جمعیت زنان فرهیخته فعال عرصه فرهنگ دینی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد