محتوا محتوا

محتوا با برچسب جوار حرم امام رضا.

فیلم/ سینه زنی هیئت عزاداری شهرستان تفت در جوار حرم امام رضا(ع)
فیلم/ سینه زنی هیئت عزاداری شهرستان تفت در جوار حرم امام رضا(ع)
هیئت عزاداری شهرستان تفت همزمان با دهه آخر صفر در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) به عزاداری و سینه زنی پرداخت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب جوار حرم امام رضا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد