محتوا محتوا

محتوا با برچسب حماسه نهم دي.

9دی بلور دفاع از اسلام و حريم ولايت بود
فرماندار تفت:
9دی بلور دفاع از اسلام و حريم ولايت بود
فرماندار تفت گفت: حضور همه جانبه مردم در حماسه نهم ديماه نشان داد که در دفاع از اصل نظام و ولایت چند صدایی وجود ندارد.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب حماسه نهم دي.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد