محتوا محتوا

محتوا با برچسب خاطرات مبارز انقلابی تفت.

دستگاه تکثیر اطلاعیه ها را خودم اختراع کردم/ روی الاغی اسم شاه را نوشته بودیم و در تفت رها کردیم
خاطرات مبارز انقلابی تفت:
دستگاه تکثیر اطلاعیه ها را خودم اختراع کردم/ روی الاغی اسم شاه را نوشته بودیم و در تفت رها کردیم
«سید ناصر امامی» نوجوانان ساله روز های اول انقلاب است؛ وی از حال و هوای خواندنی و شنیدنی انقلاب تفت می گوید.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب خاطرات مبارز انقلابی تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد