محتوا محتوا

محتوا با برچسب خزان تولیدات داخلی.

شال های زیبای ایرانی، در خزان تولیدات داخلی؛ کارآفرینی که فعل «خواستن و توانستن» را صرف کرد
صبح تفت گزارش میدهد:
شال های زیبای ایرانی، در خزان تولیدات داخلی؛ کارآفرینی که فعل «خواستن و توانستن» را صرف کرد
«محمد ابریشمی مقدم» 63 ساله، بیش از 4 دهه است که در تولیدات پارچه ای فعالیت می کند و اکنون سالیانه 250 هزار شال زمستانی تولید می کند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب خزان تولیدات داخلی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد