محتوا محتوا

محتوا با برچسب خط واحد تفت یزد.

مشکلات حل نشدنی اتوبوس های خط واحد تفت-یزد
گزارش/
مشکلات حل نشدنی اتوبوس های خط واحد تفت-یزد
علی رغم قول شورای شهر تفت برای حل موضوع خط واحد تفت به یزد تا اول آذر ماه با گذشت 4 روز از از اول آذر نه تنها مشکلات این موضوع کم نشده بلکه وضعیت اتوبوس های خط واحد تفت بدتر از قبل شده است.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب خط واحد تفت یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد