محتوا محتوا

محتوا با برچسب خودکشی در تفت.

27 مورد اقدام به خودکشی در شهرستان تفت
رئیس شبکه بهداشت تفت خبر داد
27 مورد اقدام به خودکشی در شهرستان تفت
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت گفت: آمار اقدام به خودکشی در سال 94 در شهرستان تفت 54 مورد بوده که این

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب خودکشی در تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد