محتوا محتوا

محتوا با برچسب خیریه.

«دست های مهربان» سینه به سینه «دست های مهربان» شد
مدیرعامل موسسه خیریه دست های مهربان تفت:
«دست های مهربان» سینه به سینه «دست های مهربان» شد
مدیرعامل موسسه خیریه دست های مهربان تفت گفت: فعالیت این موسسه بر اساس اعتمادسازی و بر پایه اصول باعث شد تا دست های مهربان سینه به سینه و نفربه نفر معرفی و به ظرفیت و شناخت امروز برسد.
از این قصابی هیچکس دست خالی برنمی‌گردد. رسمی که از گذشته های دور سنت قصابی‌های ما بوده و قصابی امامی هم به این سنت پایبند است.
مدیرعامل موسسه خیریه دست های مهربان تفت:
farhangnews_143601-412777-1441179479.jpg
از این قصابی هیچکس دست خالی برنمی‌گردد. رسمی که از گذشته های دور سنت قصابی‌های ما بوده و قصابی امامی هم به این سنت پایبند است.
«علی آقا» قصاب با معرفت + عکس
«علی آقا» قصاب با معرفت + عکس
از این قصابی هیچکس دست خالی برنمی‌گردد. رسمی که از گذشته های دور سنت قصابی‌های ما بوده و قصابی امامی هم به این سنت پایبند است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب خیریه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد