محتوا محتوا

محتوا با برچسب دانافر.

درخشش آموزش و پرورش یزد نتیجه توکل مردم و سخت کوشی فرهنگیان است
مدیرکل سابق آموزش و پرورش استان یزد:
درخشش آموزش و پرورش یزد نتیجه توکل مردم و سخت کوشی فرهنگیان است
شیرزاد گفت: یکی از دلایلی که آموزش و پرورش یزد همیشه در صدر قرار داشته و درخشیده است توسل و توکل مردم این خطه و سخت کوشی معلمان، مدیران و فرهنگیان آن است.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب دانافر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دانافر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد