محتوا محتوا

محتوا با برچسب دختر و پسر تفتی.

ثبت 189 ازدواج و 23 طلاق در شهرستان تفت/ ولادت 171 دختر و پسر تفتی در سال 96
رئیس اداره ثبت احوال تفت خبر داد
ثبت 189 ازدواج و 23 طلاق در شهرستان تفت/ ولادت 171 دختر و پسر تفتی در سال 96
رئیس اداره ثبت احوال شهرستان تفت گفت: تعداد تولد ثبت شده سال 96 در شهرستان تفت 151 نفر است که ترکیب جنسیتی آن ها، 78 مورد دختر و 73 مورد مرد هستند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دختر و پسر تفتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد