محتوا محتوا

محتوا با برچسب دو بانده سازی.

دو بانده سازی مسیر ده بالا-طزرجان 10 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
رییس اداره راهداري و حمل‌ونقل جاده‌ای تفت:
دو بانده سازی مسیر ده بالا-طزرجان 10 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
رییس اداره راهداري و حمل‌ونقل جاده‌ای تفت گفت: دو بانده سازی کل طول 16 کیلومتر مسیر ده بالا-طزرجان حدود 10 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دو بانده سازی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد