محتوا محتوا

محتوا با برچسب رئیس آموزش و پرورش تفت.

بیش از 500 دانش آموز تفتی راهی کلاس اول میشوند
روز اشک ها و لبخندها؛
بیش از 500 دانش آموز تفتی راهی کلاس اول میشوند
رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان تفت گفت: همزمان با اول مهر ماه 508 دانش آموز کلاس اولی راهی 25 کلاس درس در سطح شهرستان تفت می شوند.
رئیس آموزش و پرورش شهرستان تفت گفت: از 4 رتبه زیر هزار کنکور شهرستان تفت یک نفر در دبیرستان شهید جعفری، یک نفر در دبیرستان عمادی و 2 نفر در دبیرستان شهید صدوقی مشغول به تحصیل بوده اند.
روز اشک ها و لبخندها؛
ث (6).JPG.jpg
رئیس آموزش و پرورش شهرستان تفت گفت: از 4 رتبه زیر هزار کنکور شهرستان تفت یک نفر در دبیرستان شهید جعفری، یک نفر در دبیرستان عمادی و 2 نفر در دبیرستان شهید صدوقی مشغول به تحصیل بوده اند.
کسب 4 رتبه زیر هزار کنکور سراسری توسط دانش آموزان تفتی
رئیس آموزش و پرورش تفت خبرداد:
کسب 4 رتبه زیر هزار کنکور سراسری توسط دانش آموزان تفتی
رئیس آموزش و پرورش شهرستان تفت گفت: از 4 رتبه زیر هزار کنکور شهرستان تفت یک نفر در دبیرستان شهید جعفری، یک نفر در دبیرستان عمادی و 2 نفر در دبیرستان شهید صدوقی مشغول به تحصیل بوده اند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رئیس آموزش و پرورش تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد