محتوا محتوا

محتوا با برچسب رئیس اداره میراث فرهنگی تفت.

ثبت 100 اثر تاریخی، معنوی و طبیعی تفت در آثار ملی
رئیس اداره میراث فرهنگی تفت خبر داد
ثبت 100 اثر تاریخی، معنوی و طبیعی تفت در آثار ملی
رئیس اداره میراث فرهنگی تفت گفت: در سال گذشته حدود 11 اثر تاریخی شهرستان تفت با اعتباری بالغ بر 1 میلیارد تومان به تصویب رسید.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رئیس اداره میراث فرهنگی تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد