محتوا محتوا

محتوا با برچسب رئیس بهزیستی تفت.

152 نابینا و کم بینا از خدمات بهزیستی تفت بهره مند میشوند
رئیس بهزیستی تفت:
152 نابینا و کم بینا از خدمات بهزیستی تفت بهره مند میشوند
رئیس اداره بهزیستی شهرستان تفت گفت: در شش ماهه اول سالجاری تاکنون 60 میلیون تومان وام به خانواده های دارای معلول نابینا در شهرستان تفت پرداخت شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رئیس بهزیستی تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد