محتوا محتوا

محتوا با برچسب رئیس ثبت احوال تفت.

رشد 13 درصدی ازدواج در شهرستان تفت رقم خورد
رئیس ثبت احوال تفت:
رشد 13 درصدی ازدواج در شهرستان تفت رقم خورد
رئیس اداره ثبت احوال شهرستان تفت گفت: از ابتدای سال 97 تاکنون 120 ازدواج در تفت ثبت شده است در صورتی که در زمان مشابه سال قبل 106 مورد ثبت ازدواج داشته ایم.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رئیس ثبت احوال تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد