محتوا محتوا

محتوا با برچسب راهپیمایی اعتراضی مردم تفت.

راهپیمایی اعتراضی مردم تفت برگزار می شود
صبح فردا؛
راهپیمایی اعتراضی مردم تفت برگزار می شود
مردم تفت در اعتراض به فتنه گری ها و اغتشاش گری ها اخیر صبح فردا(یکشنبه) با حضور خود این اقدامات را محکوم خواهند کرد.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب راهپیمایی اعتراضی مردم تفت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب راهپیمایی اعتراضی مردم تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد