محتوا محتوا

محتوا با برچسب رزمایش سپاهیان محمدرسول الله.

رزمایش سپاهیان محمدرسول الله(ص) با حضور 400 بسیجی تفتی برگزار میشود
فرمانده ناحیه بسیج تفت:
رزمایش سپاهیان محمدرسول الله(ص) با حضور 400 بسیجی تفتی برگزار میشود
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تفت از برگزاری«رزمایش سراسری اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان حضرت محمدرسوالله (2) » همزمان با سراسر استان در تفت خبر داد.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رزمایش سپاهیان محمدرسول الله.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد