محتوا محتوا

محتوا با برچسب رسانه های حامی دولت.

حمایت اصلاح‌طلبان از غارتگری مدیران دولتی
پیوند میان فتنه‌گر و غارتگر:
حمایت اصلاح‌طلبان از غارتگری مدیران دولتی
به نظر می‌رسد جریان اصلاح‌طلب و دولت به خوبی پیام قضیه حقوق نجومی را درک نکرده‌اند و پنداشته‌اند که با چند استعفا در ازای خیل عظیم مدیران نجومی بگیر می‌توانند حادثه ناگوار پیش آمده را ختم به خیر کنند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رسانه های حامی دولت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد