محتوا محتوا

محتوا با برچسب روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.

تمام بیماران کرونایی بستری در تفت بومی هستند
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد:
تمام بیماران کرونایی بستری در تفت بومی هستند
سلمانی با تکذیب شایعات مطرح شده در فضای مجازی گفت: در شهرستان تفت مجموعاً 4 بیمار کرونایی بستری هستند که تمامی آنها نیز اهل شهرستان تفت هستند.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد