محتوا محتوا

محتوا با برچسب رویش های فرهنگی انقلاب اسلامی.

پناهیان: از وزارت ارشاد برای تأثیرگذاری فرهنگی هیچ انتظاری ندارم
روایت «ثریا» از درماندگی نهادهای فرهنگی:
پناهیان: از وزارت ارشاد برای تأثیرگذاری فرهنگی هیچ انتظاری ندارم
حجت الاسلام پناهیان گفت: از وزارت فرهنگ و ارشاد انتظار اثرگذاری مثبت در حوزه فرهنگ ندارم زیرا از قبل از انقلاب برای بخش خاصی از هنر تأسیس شده و در هیچ دوره‌ای دغدغه مردمی در آن نبوده است.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب رویش های فرهنگی انقلاب اسلامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رویش های فرهنگی انقلاب اسلامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد