محتوا محتوا

محتوا با برچسب رییس پلیس راه.

ترافیک سنگین در راه‌های کشور/ توقف اجباری مسافران کنار جاده‌ها
ترافیک سنگین در راه‌های کشور/ توقف اجباری مسافران کنار جاده‌ها
رئیس پلیس راه کشور با تشریح وضعیت ترافیکی راه‌های کشور گفت: در محورهای کرج ــ چالوس و رشت ــ قزوین همچنان شاهد ترافیک سنگین هستیم.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب رییس پلیس راه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رییس پلیس راه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد